Vizita 14. díl – virus HIV/AIDS

Jedním z nejvíce propíraných viru je dozajista virus HIV. Ten napadá to, co by nás před ním mělo chránit, buňky imunitního systému. Dochází tak k dlouhodobé zákopové válce, kdy po období relativního klidu přichází ofenziva viru. Na tu okamžitě reaguje imunitní systém a virus zatlačuje zase zpět, nikdy však k pozicím, odkud útočil a tak dochází k pozvolnému ukrajování počtu CD4+ buněk. Tím se pozvolna začíná snižovat schopnost imunity reagovat na vetřelce a onemocnění se ze stádia pozitivity dostává k plnému propuknutí Aids. V tuto chvíli se ohromným problémem stává i sebebanálnější infekce, naše tělo si s ní totiž není schopné poradit a dochází k poměrně rychlému kolapsu. Na tom za jak dlouho dojde k nástupu Aids má do značné míry vliv léčba. Zatímco Oldřich je důsledným pacientem a bojuje seč může, Vláďa snahy lékařů mu pomoci spíše bojkotuje. To se značně podepsalo na jejich stavu. Oldřich je i po dvaceti letech stále v relativně dobrém zdravotním stavu. Oproti němu Vláďovo tělo boj pozvolna vzdává a je pro něho velice namáhavé i mluvit.


Přehrát 14. díl vizity