Vizita 10. díl - Ischemická choroba srdeční

Selhání srdce je u nás stále jednou z nejčastějších příčin úmrtí a již dávno neplatí, že zasahuje jen starší jedince. Životní styl přímo nahrává ischemické chorobě, která se vyznačuje tvorbou ateroskopických plátů. Ty postupně sužují průsvit věnčitých tepen, což se projeví zvýšenou únavností a zadýcháváním. Na tvorbě těchto plátů se do značné míry podílí cholesterol a tuky v krvi. Ve chvíli, kdy jsou cévy již zúženy, se dostavuje angina pectoris, první varování před potíži spojené se srdcem. Ateroskopický plát se navíc může kdykoliv uvolnit a způsobit ucpání věnčité tepny, nastává infarkt. O tom že srdce může zradit i poměrně mladé lidi, se přesvědčíme na příkladu jedné rodiny, kde kvůli genetickým predispozicím není otázkou jestli srdce zazlobí, nýbrž kdy k tomu dojde. Lékařská vyšetření tak musí podstoupit i pětiletá Natálka, jejíž matka má srdeční obtíže již od svých třiceti let a značně jí komplikují život.


Přehrát 10. díl vizity