Vizita 4. díl - Plicní hypertenze

Žili si naprosto běžným životem, jenže pak začali přicházet postupně se zhoršující potíže s dýcháním. Nejprve se dostavovali jen při zvýšené námaze, jenže zanedlouho se začali zadýchávat i při vycházení schodů. Dnes je vyčerpává i obyčejné mluvení, lékaři jim totiž oznámili diagnózu plicní hypertenze. Při ní dochází k zanášení cévek, což se projeví zvýšením tlaku v plicích. Tím se zvýší nároky na srdce, jenž musí pumpovat mnohem usilovněji, aby dostalo krev do plic, a začíná pozvolna kolabovat. Ještě před několika lety lékaři pacientům nedokázali pomoci, dnes již přichází na pomoc sice stále nebezpečná, ale alespoň naději zaručující operace. Při podchlazení se pacientovi zastaví srdce a následně se vyčistí zanesené cévky plic. Tato operace čeká i Zdeňka, u něhož je patrné velmi rozsáhle zanešení. Je na tom však stále lépe, než Alena. U té se nepodařilo zjistit, proč k zúžení cévek dochází a jedinou nadějí na život je nalezení vhodného dárce nových plic.


Přehrát 4. díl vizity