Vizita 8. díl - Roztroušená skleróza

U autoimunitních onemocnění není prozatím povětšinou zmapována jejich přesná příčina, u roztroušené sklerózy tomu není jinak. Proč začne docházet k napadání myelinového obalu nervových vláken buňkami imunitního systému, věda stále neví a tak není možné tuto nemoc plně vyléčit. Roztroušená skleróza se u každého pacienta chová naprosto odlišně. Útočí v jiné síle i intervalech a zasahuje i odlišná centra. Náš mozek má poměrně velkou schopnost regenerace a po atace nemoci dokáže zničené obaly do jisté míry kompenzovat. Potíž je však v tom, že RS je chronickým onemocněním a opakující ataky tak dříve nebo později vyvolají příznaky v podobě zhoršených motorických, zrakových nebo senzorických vlastností.


Přehrát 8. díl vizity