Vizita 1.díl - Vrozené srdeční vady

Srdce plní v našem těle nezastupitelnou úlohu, pumpuje okysličenou krev do celého těla a naopak přivádí zpět do plic oxid uhličitý. Krevní oběh se podílí i na zásobování tkání, přesun hormonů a mnoha dalších nezbytných funkcích. Srdce je zkrátka orgán, bez něhož je nemyslitelné žít a to ho krom ischemické choroby ohrožují i vrozené vady. Ty se povětšinou projeví již u malých dětí, na které krátce po narození nebo jak si ukážeme i před ním čeká náročná operace. První zastávka vizity tak míří na dětské kardiocentrum, kde budeme sledovat osudy dvou dětí, třináctiměsíčního Jindřicha a doposud nenarozené Karolínky.


Přehrát 1. díl vizity